Soberian. Almedalen 2019

En mötesplats för alla som är intresserade av att minska problemen med alkohol, narkotika och tobak och hjälpa de som drabbas, direkt eller indirekt, vi kör från måndag till och med torsdag med ett späckat program.

BLI EN DEL AV SOBERIAN

Letar ni efter en plats där ni kan hålla ert seminarium? Vi erbjuder Soberian. Tillsammans kan vi bidra till att ge den alkohol- och narkotikapolitiska arenan kraftfull röst i Almedalen.

Stäng meny