Soberian. Almedalen 2018

En mötesplast för alla som är intresserade av att minska problemen med alkohol, narkotika och tobak och hjälpa de som drabbas, direkt eller indirekt, vi kör från måndag till och med torsdag med ett späckat program.

Program 2-5 juli 2018

Under fyra fullspäckade dagar kommer vi att bjuda på över 20 olika programpunkter i Soberian på kilgränd 1.

BLI EN DEL AV SOBERIAN

Letar ni efter en plats där ni kan hålla ert seminarium? Vi erbjuder Soberian. Tillsammans kan vi bidra till att ge den alkohol- och narkotikapolitiska arenan kraftfull röst i Almedalen.

Stäng meny